ΑΞΙΕΣ

project

Στην Μεταλλουργία Πήγασος μοιραζόμαστε με τους εργαζομένους μας ένα κοινό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της εταιρείας μας σε συνδυασμό με το σεβασμό μας προς το περιβάλλον. Στην εταιρεία μας βασική προτεραιότητα είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μας . Οι άνθρωποι μας μέσα από την κατάρτιση που λαμβάνουν προσθέτουν με τις δραστηριότητες τους αξία στην εταιρεία και διέπονται από την αρχή της συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης. Στην Μεταλλουργία Πήγασος επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο αναγνωρίζοντας τον αποφασιστικό ρόλο που διαδραματίζει στην ανοδική της πορεία.