ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

project

Βασικό της αντικείμενο είναι η παραγωγή κραμάτων αλουμινίου και ορειχάλκου υψηλών προδιαγραφών από σκραπ, τηρώντας αυστηρή πολιτική ποιότητας και έχοντας όλες τις απαραίτητες άδειες για την μεταφορά, την διαχείριση και επεξεργασία των μετάλλων. Επιπλέον της μεταποιητικής της δραστηριότητας είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο της εξαγωγής μεταλλικού σκραπ στην Ελλάδα.