ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ BS EN ISO 9001:2015

Η εταιρείας διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης βάσει των προτύπων: BS EN ISO 9001:2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ BS EN ISO 14001:2015

Η εταιρείας διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης βάσει των προτύπων: BS EN ISO 14001:2015

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΒΕΕ εκ της συστάσεως και του προορισμού της, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες προκλήσεις, ποιότητας και περιβαλλοντικές,
σχεδίασε και εφαρμόζει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης ως μέρος της ενιαίας πολιτικής που διέπει την λειτουργία της,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προτύπων ISO 9001: 2015 και ISO 14001:2015.
Για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε Εδώ.