ΙΣΤΟΡΙΑ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1989 από τους αδερφούς Αντωνιάδη και αρχικά είχε έδρα την Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία το 2001 και ονομάστηκε ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Β.Ε.Ε. με την έδρα της εταιρείας από το 2004 να βρίσκεται στο 25 ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς πριν τη Νέα Σάντα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Βασικό της αντικείμενο είναι η παραγωγή κραμάτων αλουμινίου υψηλών προδιαγραφών από σκραπ, τηρώντας αυστηρή πολιτική ποιότητας και έχοντας όλες τις απαραίτητες άδειες για την μεταφορά, την διαχείριση και επεξεργασία των μετάλλων. Επιπλέον της μεταποιητικής της δραστηριότητας είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο της εξαγωγής μεταλλικού σκραπ στην Ελλάδα.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ

Πραγματοποιώντας  διαρκώς επενδύσεις με την αγορά καινούριων μηχανημάτων, εμπλουτίζοντας την τεχνογνωσία μας και αξιοποιώντας το κεφάλαιο του ανθρώπινου δυναμικού μας, προσφέρουμε υψηλών προδιαγραφών κράματα μετάλλων και εμπορευόμαστε scrap με στόχο την καθιέρωση της Μεταλλουργίας Πήγασος σε ηγετική θέση στον τομέα της μεταποίησης και μεταπώλησης μετάλλων στην Ελλάδα. Η πορεία της εταιρείας μας διέπεται από αξίες που στοχεύουν στην μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη της, με σεβασμό στην κοινωνία, προστατεύοντας το περιβάλλον με την εξοικονόμηση και την διατήρηση φυσικών πόρων. Στην εταιρεία μας οραματιζόμαστε την συνέπεια απέναντι στους συνεργάτες μας και επενδύουμε στην αξιοπιστία μας. Με συνεχή ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας ατενίζουμε το μέλλον φιλοδοξώντας να συνεχίσουμε την επέκταση μας σε νέες αγορές με την προσφορά ολοένα και ανταγωνιστικότερων ποιοτικά προϊόντων.

ΑΞΙΕΣ

Στην Μεταλλουργία Πήγασος μοιραζόμαστε με τους εργαζομένους μας ένα κοινό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της εταιρείας μας σε συνδυασμό με το σεβασμό μας προς το περιβάλλον. Στην εταιρεία μας βασική προτεραιότητα είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μας . Οι άνθρωποι μας μέσα από την κατάρτιση που λαμβάνουν προσθέτουν με τις δραστηριότητες τους αξία στην εταιρεία και διέπονται από την αρχή της συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης. Στην Μεταλλουργία Πήγασος επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο αναγνωρίζοντας τον αποφασιστικό ρόλο που διαδραματίζει στην ανοδική της πορεία.